object1311732607

ten20x1000

Tiểu sử Mai Văn Phấn


Sinh 1955, tại Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình, hiện sống và sáng tác tại thành phố Hải Phòng. 

Đoạt một số giải thưởng Văn học trong nước. 

      Đã xuất bản 21 tác phẩm, trong đó 10 tác phẩm tái bản hoặc tái bản nhiều lần có bổ sung bản Anh ngữ, Pháp ngữ, Tây Ban Nha ngữ, Thái ngữ, Anbani ngữ...:

 • Giọt nắng (thơ, Hội Liên hiệp VHNT TP. Hải Phòng, 1992);
 • Gọi xanh (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 1995);
 • Cầu nguyện ban mai (thơ, Nxb. Hải Phòng, 1997);
 • Nghi lễ nhận tên (thơ, Nxb. Hải Phòng, 1999);
 • Người cùng thời (trường ca, Nxb. Hải Phòng, 1999);
 • Vách nước (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2003);
 • Hôm sau (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2009);
 • và đột nhiên gió thổi (thơ, Nxb. Văn học, 2009);
 • Bầu trời không mái che (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2010);
 • Thơ tuyển Mai Văn Phấn (thơ cùng tiểu luận và trả lời phỏng vấn, Nxb. Hội Nhà văn, 2011);
 • hoa giấu mặt (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2012);
 • Bầu trời không mái che/ Firmament without Roof Cover (thơ, Nxb. Hội Nhà văn tái bản lần hai bổ sung bản Anh ngữ, 2012). Dịch giả: Nhà thơ Trần Nghi Hoàng. Biên tập: Nhà thơ, Giáo sư Frederick Turner (Hoa Kỳ);
 • Vừa sinh ra ở đó (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2013);
 • Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2013). Dịch giả: Nhà thơ Lê Đình Nhất-Lang. Biên tập: Nhà thơ Susan Blanshard (Anh quốc);
 • Buông tay cho trời rạng/ Out of the Dark (thơ, Nxb. Hội Nhà văn, 2013). Dịch giả: Nguyễn Tiến Văn. Biên tập: Nhà thơ Susan Blanshard (Anh quốc).
 • Bầu trời không mái che tái bản lần thứ 4, bổ sung bản Pháp ngữ, có tên A Ciel Ouvert, do 2 dịch giả Bùi Thị Hoàng Anh và Jean-Michel Maulpoix chuyển ngữ; Nxb. Hội Nhà văn, 2013;
 • Zanore në vesë (tập thơ Anbani ngữ, có tên "Những nguyên âm trong sương sớm”, Nxb. BOTIMET M&B của Anbani, 4/2014);
 • Zanore në vesë/ Những nguyên âm trong sương sớm” (thơ, Nxb. Hội Nhà văn tái bản lần hai bổ sung bản Việt ngữ, 5/2014);
 • Ra vườn chùa xem cắt cỏ/ Grass Cutting in a Temple Garden (thơ, Nxb. Page Addie Press - Anh quốc, 2014);
 • Bầu trời không mái che/ A Ciel Ouvert (thơ, Nxb. Page Addie Press - Anh quốc tái bản lần thứ 2, 2014)...

Các tập thơ Firmament Without Roof Cover, Seeds of Night and Day, Out Of The Dark, Grass Cutting in a Temple Garden, A Ciel Ouvert do Nxb. Page Addie Press của Anh Quốc xuất bản và độc quyền phát hành tại Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc và các nước châu Âu; đồng thời trên mạng phát hành sách của Amazon.


12/2012, tập thơ Firmament Without Roof Cover trở thành 1 trong 100 tập thơ bán chạy nhất của Amazon.

6/2014, Mai Văn Phấn có 3 tập thơ vào top 10 trong 100 tập thơ châu Á bán chạy nhất trên Amazon, gồm: 2 tập thơ song ngữ Việt – Anh (Ra vườn chùa xem cắt cỏ/ Grass Cutting in a Temple Garden; Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day) và 1 tập thơ song ngữ Việt – Pháp (Bầu trời không mái che/ A Ciel Ouvert).

Thơ Mai Văn Phấn được giới thiệu trên các báo, tạp chí các nước: Thụy Điển, New Zealand, Anh quốc, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Hàn quốc, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan…

 

Nhận xét của nhà thơ Susan Blanshard (Anh quốc):

Giờ đây, công chúng yêu thơ khắp thế giới có thêm góc nhìn hiếm hoi vào đất nước Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Quá khứ mù sương, hiện tại không ngừng diễn tiến và tương lai bất khả đoán, tất cả được biểu hiện qua đôi mắt, trái tim và tâm hồn của nhà thơ, một trong những tác giả sáng tác nhiều và tạo được ấn tượng mạnh trong văn học Việt Nam đương đại. Mai Văn Phấn viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tiếng Việt giàu biểu cảm, đa nghĩa, nhiều tượng trưng và mang tính ẩn dụ cao. Thơ ông đầy ắp những kỷ niệm, trải nghiệm, cảm xúc... Mai Văn Phấn đã đào sâu vào sự thật. Ngôn từ của ông biểu lộ giá trị văn hóa, tinh thần, những truyền thống và tập tục của dân tộc Việt. Ở đây, nhà thơ cất tiếng nói về niềm vui và nỗi buồn mà dân tộc ông trải qua. Thơ ông soi sáng và khơi lộ những nghèo đói và bệnh tật, khổ đau và lạc hậu, đồng thời, nắm bắt được con tim và linh hồn, cũng như những cách thế diễn đạt của người Việt. Ngôn ngữ thơ ông luôn hướng về tương lai, như đất nước của ông đang chuyển động về phía trước. Nhà thơ trở thành một phần của sự chuyển biến trong xã hội. Người ta thường nói, một nhà thơ càng có ảnh hưởng lớn, khí quyển thơ càng độc đáo và lan tỏa... thì càng tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực tới xã hội. Nhà thơ kiến tạo xã hội và thiên nhiên theo cách riêng của mình. Nhà thơ Mai Văn Phấn nói: "Chúng tôi luôn hy vọng vào tương lai sáng sủa hơn, như những hạt giống được gieo trong bóng tối và dịch chuyển về ánh sáng". Ông đã khám phá những bí ẩn và phức tạp của bản chất con người và thế giới tự nhiên. Một bình minh vừa rạng, con sâu trong lá, tiếng thở dài của thiếu phụ... Mai Văn Phấn đã thấy thế giới ấy qua nhãn quan của một nhà thơ có khả năng nhìn vào một thế giới khác. 

(Rút từ tập thơ song ngữ Việt - Anh Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day của Mai Văn Phấn, Nxb. Hội Nhà văn, 2013)

 

Biography of Mai Van Phan

Vietnamese poet Mai Van Phan was born 1955 in Ninh Binh, Red River Delta in North Vietnam. Currently, he is living and writing poems in Haiphong city. 

He has won several national literary awards of Vietnam. 

He has published 21 books, 10 of which were several times reprinted or reprinted with adjustments in English, French, Spanish, Thai and Albanian:

 • Giot nang (Drops of Sunlight, 1992); 
 • Goi xanh (Calling to the Blue, 1995); 
 • Cau nguyen ban mai (Prayers to Dawn, 1997); 
 • Nghi le nhan ten (Ritual of Naming, 1999); 
 • Nguoi cung thoi (People of the Era, 1999); 
 • Vach nuoc (Water Wall, 2003); 
 • Hom sau (The Day After, 2009); 
 • va dot nhien gio thoi (and Suddenly the Wind Blows, 2009); 
 • Bau troi khong mai che (Vietnamese-only version of Firmament Without Roof Cover, 2010); 
 • Tho tuyen Mai Van Phan (Mai Van Phan: Selected Poems - essays and the interviews, 2011); 
 • hoa giau mat (hidden-face Flower, 2012); 
 • Bau troi khong mai che/ Firmament Without Roof Cover (bilingual 2nd edition, 2012);
 • Vua sinh ra o do (Just Born There, 2013);
 • Nhung hat giong cua dem va ngay/ Seeds of Night and Day (2013);
 • A Ciel Ouvert/ Firmament Without Roof Cover (2014);
 • Buong tay cho troi rang/ Out of the Dark ( 2013);
 • Ra vuon chua xem cat co/ Grass Cutting in a Temple Garden (2014);
 • Zanore në vesë/ Vowels in The Dew (BOTIMET M&B in Albania, 2014);
 • บุษบาซ่อนหน้า/ hidden-face Flower (in Thailand, 2014)...

Simultaneously on the book distribution network of Amazon, the collections Firmament Without Roof Cover, Seeds of Night and Day, Out Of The Dark, Grass Cutting in a Temple Garden, A Ciel Ouvert was published and exclusively released in the USA, Canada, the UK, Australia and European countries by Page Addie Press of the UK.

December 2012, the English collection titled Firmament without Roof Cover became one of the 100 best-selling poetry books of Amazon.

June 2014, the three collections in Vietnamese and English titled Ra Vuon Chua Xem Cat Co (Grass Cutting in a Temple Garden) and Nhung Hat Giong Cua Dem va Ngay (Seeds of Nights and Day) as well as his Vietnamese-French collection titled Bau Troi Khong Mai Che (A Ciel Ouvert/ Firmament without Roof Cover) were among the top ten of the 100 best-selling poetry collections from Asia on Amazon.

Poems of Mai Van Phan were introduced in newspapers and magazines of Sweden, New Zealand, the UK, the USA, Canada, Australia, India, Albania, Turkey, South Korea, Hongkong, Indonesia and Thailand...

 

From essay of poet Susan Blanshard (UK):

Now poetry readers worldwide are able to gain a rare glimpse inside Vietnam and the Vietnamese culture. The turbid past, contemporary progressive present and unpredictable future, as seen through the eyes, heart and soul of one of Vietnam's most prolific and thought provoking contemporary poets. Mai Van Phan writes in his native language. The Vietamese language is emotional, expressive, precise, symbolic and metaphorical. His poems are rich with memories, experiences and strong emotions... Mai Van Phan unearths even deeper truth. His words express the value of culture, spirit, traditions and customs of the Vietnamese people. Here, the poet speaks up about the joy and immense sadness that his people have been through. His poems illuminate and reveal poverty, diseases, suffering and backwardness while at the same time capturing the heart and soul and expressions of the Vietnamese people. His words move forward, just as his country is moving forward. The poet becomes part of social change. For it is said that the greater impact of the poet, the larger and more unique poetry atmosphere it can spread...the more positive effect it can cause to the society. The poet is the one who designs a structure for the society and nature in his own way. Poet Mai Van Phan says, "We always have hope for a brighter future, like seeds that are sown in the darkness and move towards the light". He explores the mystery and complexity of human nature and the natural world. A radiant dawn, a worm in the leaf, and the sigh of a woman... Mai Van Phan sees the world through the eyes of a poet who can see into another world.

(From poetry book: Những hạt giống của đêm và ngày/ Seeds of Night and Day)

-----

V – CON THIÊN NGA BAY ĐI

 

 

1) Đôi chim sẻ

  Tặng Dịch giả Nguyễn Quốc Hùng!

 

Tôi không nhìn thấy

Chỉ nghe từng âm thanh

Từ lùm cây

 

Con này quạt cánh

 

Đậu xuống

Lại nhường con kia

 

Tôi ở đây

Vì đôi chim sẻ

 

Bông huệ tây vừa nở

Cổ vật và chân dung

 

Nằm giữa lâu đài

Ấm Samovar(*) đang sôi

Búp bê Matryoshka(**) đã mở

Bánh mì Karavai(***) thơm nức trong lò

 

Con đường và ý nghĩ

Chạy đi rất xa

 

Chờ đôi chim sẻ

Lặng yên

Gió trên đồi bạch dương mới thổi.

 

 

Moscow, 2014

 

 

2) Hoa Lan Chuông

 

Gió quét sạch mặt đất mịn

 

Vệ cỏ, gốc cây

Ven đường

 

Tìm nơi thư giãn

Chọn cuốn sách

Nhưng tâm trạng tôi

 

Không thể hòa đồng

 

Bất ngờ gặp bụi Lan Chuông

Bông hoa rủ

Giấu đi bí ẩn

 

 

Đặt ngón tay lên môi

Làm dấu yên lặng

 

 

Cơn gió đến

Phủ sương và nắng ấm

 

Lên bụi hoa

Vầng trán mỗi người.

 

(Ngoại ô Moscow, 2014)

 

 

3) Quả Phúc Bồn Tử

 

Hôm qua còn xanh

Đêm nghe nhạc ngựa

 

Chùm quả đã chín

Sớm nay

 

Tiếng nhạc ngựa nông phu

Những chàng xà-ích

Trên thùng xe chất đầy cỏ khô...

 

Hoàng Tử dạo chơi khuya

Từ thế kỷ trước...

 

Hay của chú ngựa

Xổng dây cương tung bờm trong đêm…

 

 

Tôi mơ thấy

Những âm thanh trong gió

Lan đi...

Lan đi...

 

 

 

 

Người bạn Nga hái tặng

Chùm Phúc Bồn Tử vườn nhà

Tôi nhấm nháp

Tiếng leng keng trong miệng.

 

(Viết trên đại lộ Nhepxki ở St. Petersburg, 2014)

 

 

4) Con Thiên Nga bay đi

 

Kéo mặt nước

 

Lên đôi cánh sải rộng

 

 

Lòng hồ mới biết

 

Đã lâu mình bị cầm tù

 

 

Dòng nước cuốn

Theo bộ lông trắng muốt

Đôi chân thu lại màu ghi

 

 

Thiên Nga bay cao

Bờ cỏ

Nheo thành con mắt

 

Ra đi từ rạng đông

Qua những hồ nước khác

Đêm ngày bốc hơi.

 

Seremechevo, 9/2014

 

 

5) Tôi tin

 

Nắng sớm và hơi nước

Phủ lên đôi trai gái

Hôn nhau bên bờ kênh Griboedov

 

 

Tôi sải bước

Tới nhà thờ Chúa Cứu Thế(*)

 

Lòng tràn đầy đức tin

Đôi trai gái ấy

 

 

 

 

Nhuộm vòm lá vàng hơn

 

Cho đàn bồ câu, chim sẻ gần hơn

 

Trước cửa nhà thờ

Từng đôi trai gái

Trao nụ hôn

 

 

Ngỡ họ đang rửa tội cho nhau

 

Theo Bí tích Thánh Thể(**)

Dầm mình đợi phục sinh

 

Một cụ già ngước lên làm dấu thánh

 

Hỏi tôi có tin không.

 

Saint Petersburg, 9/2014

 

___________

(*) Nhà thờ Chúa Cứu Thế (Спaсо-Преображeнский собoр) tại Saint Petersburg, được xây dựng từ năm 1883-1907, một công trình kiến trúc độc đáo của nước Nga, là một trong mười hai nhà thờ đẹp nhất trên thế giới.

(**) Lễ Rửa Tội (Lễ Thanh Tẩy), dầm mình trong nước, là một trong bảy Bí tích Thánh Thể (Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể, Thống hối, Xức dầu bệnh nhân, Truyền chức và Hôn phối) của Đạo Chính thống Nga.

 

 

6) Tượng "Chàng trai ghìm cương ngựa”(*) ở Saint Petersburg

 

 

Tặng họa sỹ Phan Nguyên!

 

Tung vó

Con ngựa hí vang lao đi

 

 

Ngoái nhìn chàng trai

 

Dũng mãnh ghìm dây cương

 

 

Đại lộ Nevsky

Dòng người ngước lên

Ghi vào trí nhớ

Hình ảnh nước Nga trong chiều

Vệt khói máy bay

Cùng đàn sếu

 

Tôi hồi hộp

Chàng trai kia sẽ thắng...

Hay con ngựa giật đứt dây cương?

 

Tôi dừng lại trên cầu Anichkov

 

Và cũng muốn lao đi.

 

9/2014

 

____________

(*) Tượng do nhà điêu khắc Pyotr Karlovich Clodt (1805-1867) đúc năm 1841, đặt bên cầu Anichkov vắt qua sông Fontanka ở St. Petersburg.

 

 

7) Nổi gió ở Petergof(*)

 

Ngọn cây

Đổ thác lá vàng

Người và chim bồ câu

Tìm nơi trú ngụ

 

Gió quét sạch từng viên đá lát

 

Từ thời Đức Vua Pie

Sạch từng chân cỏ

 

Tiếng chuông rời ngọn tháp

 

Rơi xuống thảm lá

Quanh tượng đài

 

Cửa sổ cung điện bật mở

Nữ hoàng Ekaterina giương cao quyền trượng

Mỉm cười trấn an thần dân

Bà luôn quyền uy và hấp dẫn

 

 

Quyền uy và hấp dẫn!

Đó là câu tôi lẩm nhẩm

Lúc nhìn sang hàng bạch dương

Cùng những bông cúc trắng, cúc xanh

Rạp xuống mặt đất.

 

Saint Petersburg, 12/9/2014

__________

(*) Petergof (Петергoф), hay còn gọi Cung điện Mùa hè (Letnhi dvores/ Летний дворeц), cách thành phố Saint Petersburg khoảng 20 km về hướng Tây.

 

8) Từ pháo đài Petro-Pavlovsk

 

Sau tiếng đại bác lúc 12 giờ(*)

Mở bầu trời khác

Con bồ câu bay qua khói súng

Viên sỏi đổi ngôi.

 

Cùng ngước lên tiếng chuông ngân

 

Chờ Thánh Phê-rô ban phép lạ

 

Hoa Tử đinh hương se sắt trên cây

 

Chùm Thanh lương trà trĩu đỏ.

 

 

Trước xưởng đúc tiền

Những gian nhà tù

Đoàn người đi trong lặng lẽ

Tượng Vua Pie bất động giữa ngai vàng.

 

 

 

Gió sông Nhê-va cuộn lên đỉnh tháp

 

Tán lá sồi, ngọn cây bạch dương

Tôi xếp ngay ngắn từng chiếc lá vàng

 

Vào kho bạc bất tận mặt đất.

 

 

Saint Petersburg, 2014

______________

(*) Nghi thức bắn đại bác từ pháo đài Petro-Pavlovsk lúc 12g trưa hàng ngày có từ thời Pie Đại Đế.

 

 

9) Ngày thu ở nước Nga

 

I.

 

Đàn sẻ nâu đậu trên mặt cỏ

Bên hồ nước lặng im

 

Gió tốc lên vòm lá

 

Xổ tung từng chuỗi tiền xu

 

 

Nắng thu sáp nến

 

Cháy sáng những tháp chuông

Cung điện, đài phun nước

Bước chân thiếu nữ qua đường

 

Từ bảo tàng nghệ thuật Tretyakov

 

Nền trời tím xanh

Tôi dừng chân bên cây phong rực đỏ

 

Mạnh dạn cầm lên chiếc lá.

 

 

II.

 

Trong căn hộ cô giáo Tachiana Ivanovna

Chúng tôi uống rượu vang

Ăn bánh mì, súp củ cải đỏ

 

Tachiana mở trang nhật ký

 

Của mẹ viết cho cha lúc cô mới sinh ra

 

 

“Colia của em, em ổn, tuy còn hơi mệt…”

 

Cô ngước lên tấm ảnh người cha

 

Từng làm trong cơ quan an ninh đặc biệt

 

Rồi chỉ sang tấm ảnh người chồng

Là nhà khoa học

 

Họ đã khuất!

Mọi điều đã khác!

 

Chỉ cơn gió quen thuộc

Mang mùi lá bạch dương

Phủ lên bức ảnh Thánh

Kệ sách gỗ thông

 

Rủ nhau ra balcon

Chụp tấm ảnh ngược sáng

Lấy được hình con đường với nhiều lối rẽ

Những quả táo xanh, táo đỏ

Rụng trước hoàng hôn.

 

 

III.

 

Thi hào A.S. Pushkin

Cầm tay nàng Natalia(*)

Trên trời

Nhìn xuống nước Nga

Và thế giới

 

Mỗi câu thơ ông

Là chìa khóa

Mở vào mùa thu

 

Tôi gọi tên

Một bài thơ Pushkin

Vạt nắng bỗng phủ lên

Hai mố cầu

Hai cánh cửa

Hai tảng đá

Hai bông hoa vừa nở

 

 

Nhìn theo đôi sóc nâu

Thoăn thoắt leo lên cây thích

 

 

Pushkin và Natalia

Xuống gần hơn

Gần nhà thờ Kazan

Gần Hoàng Thôn(**)

 

Từng đôi thiên nga

Đắm say trong hồ nước

Những con bồ câu, quạ đen, quạ khoang

 

 

Chân miết xuống

Chẳng muốn rời mặt đất.

 

 

Moscow, 23/9/2014

______________

 (*) Natalia Nikolaevna Goncharova (1812 - 1863) là vợ nhà thơ Aleksandre Sergeyevich Pushkin (1799–1837).

(**) Hoàng Thôn: Царскоe Селo (Tsarskoe Selo), nay là thị trấn Pushkin gần kinh đô St. Petersburg. Năm 1815, A.S. Pushkin viết bài thơ "Hồi ức ở Hoàng Thôn" (Воспоминание о Царском Селе) tiên báo tài năng của ông.

 

 

 

 

10) Trong công viên Tsarisino(*)

 

Con quạ cất tiếng

Đậu lên cây thích

Rồi thu mình

Như kẻ bắn lén

 

 

Từng viên đạn

Xé toang màn sương

Găm vào đất

 

Những tên riêng thân mật

Colia, Rita, Masha, Vova, Olga, Olia, Lilia…

Bạt ngàn bông lau!

 

Bao người chết

 

Chiến tranh, khủng bố, thanh trừng…

Không còn oán hận

 

 

Phơ phất bông lau!

 

Công viên ngày nghỉ

Cặp vợ chồng trẻ say sưa trò chuyện

 

Trong nôi em bé đã ngủ say

 

Miệng chưa rời núm vú.

 

 

Moscow, 2014

______________

 (*) Công viên Tsarisino (Царицыно) nằm ở phía Nam thủ đô Moscow.

 

 

11) Thánh ca trong nhà thờ Vaxili Blazenui(*)

 

... bóng tối chân cầu tụ lại...

... cánh chim bay sát mặt sông...

 

... hừng đông hắt lên bức tượng...

... hoa bồ công anh lả tả ...

... gió miết qua từng tán lá thông...

 

Từng âm giai từ trời cao dội xuống loang tới chân đồi, cửa lâu đài. Vòm lá chật căng. Ý nghĩ và con đường vụt sáng.

 

Bức tượng đi về hừng đông, cánh chim, hoa bồ công anh ẩn mình trong gió. Thấp thoáng vạt áo Sa Hoàng cùng đội kỵ binh vừa mới qua cầu. Bá tước, mỹ nhân trong ngôi nhà gỗ sồi, vườn thượng uyển,... trò chuyện cùng váy ngắn, quần jeans trong toa tàu điện ngầm...

 

Tôi vội vã làm dấu thánh vì lỡ phân tâm. Ngước nhìn tấm ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh.

 

Hòa âm cùng

… lá thông… dòng nước… hừng đông… chân tượng… cây cầu…  hoa bồ công anh...

 

Moscow, 22/9/2014

_______________

(*) Xây dựng từ năm 1555 - 1561 trên Quảng trường Đỏ, được coi là một trong bảy kì quan của nước Nga.

Elizaveta Kozdoba

19.02.2019

Сотрудничество

Международный журнал культурной и деловой жизни "Золотая площадь" пргиглашает к сотрудничеству компании и частных лиц. Вы можете размещать рекламу на страницах печатного издания и в электронной версии журнала в виде рекламных материалов, баннеров, видеороликов, по лучшим ценам и на лучших условиях.

Читать...

О нас

«Золотая площадь». Международный журнал культурной и деловой жизни.
The Golden Plaza. International Magazine of Culture and Business.
Свидетельство о регистрации средств массовой информации:
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Эл № ФС77-49585 от 24 апреля 2012 г.
Учредитель: Индивидуальный предприниматель Эркенов Рашид Адамович.
Главный редактор журнала «Золотая площадь» Аппаев Билял Добаевич.
Издатель: индивидуальный предприниматель Эркенов Рашид Адамович. Адрес издателя: 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 89а.

Контакты

filePxZu

Адрес редакции:
Россия, 369380, КЧР
Малокарачаевский район
с. Учкекен, ул. Ленина, 89а.
email: info@goldenplazamagazine.ru
Тел. 8 87877 2-55 37