object1311732607

ten20x1000

Geçmişe Yolculuk

Kafkas Dağları’nın kuzey eteklerinde, Terek Irmağı havzasında yer almaktadır. Doğusunda Kuzey Osetya, güneyinde Gürcistan, batısında Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, kuzeyinde de Stavropol Kray bulunur. Yüzölçümü 12.500 km kare. Başşehri Nalçik. Başlıca şehirler: Baksan, Tırnauz, Nartkala, Mayskıy, Zolskıy, Prohladnıy, Terek
Avrupa ile Asya’yı ayıran Kafkas dağlarının en yüksek tepesine (5642 m) sahip “Elbruz” dağının eteklerinde ve derin-ulaşılmaz, masalsı vadilerinde yaşayan Türkler yaşadıkları vadilerin adlarına göre Karaçaylılar, Bashanlılar, Çegemliler, Holamlılar, Bızıngılılar ve Malkarlılarolarak çeşitli zümrelere ayırırlar. Karaçaylılar ve Malkarlılar ayrı yazılarımızda anlatılmıştır.
“Balkar” adı Bashan, Çegem, Holam, Bızıngı ve Malkar vadilerinde yaşayan dağlıları tek bir isim altında toplamak isteyen Sovyet yönetimi tarafından uydurulmuş sunî bir etnik isim ve millet adıdır.
Cumhuriyetin nüfusu 2010’da 860 bin. Kabardeyler % 57, Ruslar % 23, Balkarlar (Malkarlılar) % 13’ünü teşkil ederler. Nüfusun % 55 ‘i Müslümandır.
Malkarlar/Balkarlar güneydeki Baksan, Çegem ve Çerek nehirlerinin vadileri ile başkent Nalçik’te oturur, toplam nüfusun % 8’ini teşkil ederler, Sovetskiy rayonunda (bölgesinde) çoğunluğu (% 60) oluştururlar. Şecem rayonunda % 18, Baxhsen rayonunda % 6.5, Baxhsen şehrinde % 86, Tırnavuz, Zolski rayonunda % 6, Arvan rayonunda % 1.1, orandadırlar. Balkarlar Sovetski, Ruslar Prohladnı ve Mayski ilçelerinde, Adıgeler (Kabardeyler) de öteki ilçelerde ağırlıklı olarak yönetimi ellerinde bulundurmaktadırlar. Nalçik ve Tırnavuz kentsel bölgelerinde ise, karma bir yönetim vardır.
Tarihî, antropolojik, arkeolojik ve linguistik araştırmalar birbirinden farklı etnik kökene, dile, kültüre ve tarihe sahip ayrı halklar değil, aynı dil, kültür ve tarihi paylaşan aynı Türk boyları olan Karaçaylılar, Bashanlılar, Çegemliler, Holamlılar, Bızıngılılar ve Malkarlılar tarih boyunca Kafkasya’da hâkimiyet kuran Kimmer, İskit, Hun, Bulgar, Alan, Hazar, Kıpçak gibi proto-Türk ve eski Türk kavimleri ile çeşitli Kafkas halklarının etnik ve sosyo¬kültürel bütünleşmesinden ortaya çıkmış Kafkasya Türk uruğları olduğunu ortaya koymuştur. Yaşadıkları yer, ırmak, dağ ve köy adları incelendiğinde bunların büyük bölümünün Kıpçak ve Hun Bulgar kökenli eski Türkçe adlar oldukları görülmektedir.
Kabardeyler (Kabartaylar) ise yerel Kafkas Müslüman Çerkes halklarından olup Adige kökenlidirler.

Bütün gün,ayağımda topuklu ayakkabılarla dolaşmak beni yormuştu.Nalçik’te sonbahar akşamı, yağan yağmur dindikten sonra,halkın önünde bir televizyon programı gerçekleştirdik.Program bittikten sonra gençler, kaldığım otele kadar bana eşlik ettiler.Mesafe uzundu.Topuklu ayakkabılarla o yolu yürümeyi göze alamadım.Çocukluğumdaki gibi biraz  da utanarak,ayakkabılarımı elime aldım.Herkes şaşkınlık içinde bana bakıyordu.

Yıllar sonra o gece bana eşlik eden gençlerden biri olan Zavur Babayev ile havalimanında karşılaştığımda bana, ‘ ‘ Yağmurda yine çıplak ayakkabıyla yürüyor musun?’’ diye sordu.Bu sorusu beni çok şaşırttı ve bana o günkü anıyı hatırlattı. Hatırlanmak güzel şey.

Türkiye ve Kuzey Kafkasya Arasındaki İlk Yakınlaşma

 

Сотрудничество

Международный журнал культурной и деловой жизни "Золотая площадь" пргиглашает к сотрудничеству компании и частных лиц. Вы можете размещать рекламу на страницах печатного издания и в электронной версии журнала в виде рекламных материалов, баннеров, видеороликов, по лучшим ценам и на лучших условиях.

Читать...

О нас

«Золотая площадь». Международный журнал культурной и деловой жизни.
The Golden Plaza. International Magazine of Culture and Business.
Свидетельство о регистрации средств массовой информации:
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Эл № ФС77-49585 от 24 апреля 2012 г.
Учредитель: Индивидуальный предприниматель Эркенов Рашид Адамович.
Главный редактор журнала «Золотая площадь» Аппаев Билял Добаевич.
Издатель: индивидуальный предприниматель Эркенов Рашид Адамович. Адрес издателя: 369380, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 89а.

Контакты

filePxZu

Адрес редакции:
Россия, 369380, КЧР
Малокарачаевский район
с. Учкекен, ул. Ленина, 89а.
email: info@goldenplazamagazine.ru
Тел. 8 87877 2-55 37